ДПА

                                ДПА у 2016 році

Міністерством освіти і науки затверджено орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році, якими визначено зміст і особливості проведення шкільних іспитів у цьому навчальному році. Відповідний наказ підписано міністром освіти Сергієм Квітом. Документом визначено, що ДПА учнів 4-х класів відбудуться травня з трьох предметів: української мови, літературного читання та математики. Учні 9-х класів з 1 по 8 червня складуть ДЛА з української мови, математики та правознавства. (Протокол педради № 2 від 22.02.2016) У 2016 році державна підсумкова атестація учнів 11-х класів є обов’язковою з трьох навчальних предметів для всіх випускників.  5 травня у пунктах проведення ЗНО відбудеться тестування з української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання. 11 травня та 13 травня у пунктах ЗНО будуть проведенні тестування з математики та історії України. 20 травня у навчальних закладах, за завданнями Міністерства освіти і науки України, відбудеться іспит з іноземної мови

Пакет документів до ДПА у 9,11-х класах

На виконання методичних рекомендації МОН України щодо підготовки матеріалів до ДПА укладено перелік обов’язкових матеріалів для проведення ДПА у 9 та 11-х класах.

До переліку входять:

  1. Аркуші (лінія, клітинка – в залежності від предмета) з кутовим штампом школи у достатній кількості для чистовиків та для чернеток;
  2. Завдання відповідно до методичних рекомендацій (не менше 10 варіантів для кожного класу або групи учнів) з кутовим штампом школи;
  3. Протокол проведення ДПА (видається заступником директора у день проведення атестації);
  4. Титульний аркуш папки з матеріалами;
  5. Списки учнів, що складають ДПА (тільки для ДПА у 11 класах за вибором учнів);
  6. Матеріали складаються у пластикову папку для проведення ДПА та подальшого зберігання матеріалів у архіві школи.

Учителям, що приймають ДПА належить підготувати атестаційні матеріали в такі терміни: 4-ті та 11-ті класи — до 01.05. 2016, 9 класи — до15.05. 2016 року.

Проведення ДПА в основній школі у 2016 році (9 клас)

Державна підсумкова атестація в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та наказу МОН України «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти y 2015/2016 навчальному році». Державна підсумкова атестація випускників 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів проводиться у письмовій формі з 1 по 8 червня 2016 року з трьох предметів: української мови, математики та предмета за вибором навчального закладу (за переліком).

Рішенням педагогічної ради школи від 19.03.2016 визначено третій предмет для складання ДПА у 9 класі – правознавство.

Завдання для проведення атестації укладають учителі відповідного фаху, погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу. Завдання для проведення атестації мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими МОН України.

Сайт размещается на хостинге Спринтхост